Κατατέθηκε η τροπολογία για το νέο πρόγραμμα σπουδών στο Λύκειο

By 11 Δεκεμβρίου 2014 Τα νέα μας
Ψηφίστηκαν οι τροπολογίες που κατατέθηκαν στη Βουλή σχετικά με τα Εκπαιδευτικά Προγράμματα των Γενικών Λυκείων  και τα Θέματα Εισαγωγής στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση.

Ειδικότερα

 • θα υπάρχουν 3 ομάδες προσανατολισμού
  1. Ανθρωπιστικών Σπουδών
  2. Θετικών Σπουδών
  3. Οικονομικών – Πολιτικών  – Κοινωνικών  – Παιδαγωγικών Σπουδών
 • Στις θετικές σπουδές θα υπάρχει και η επιλογή της πληροφορικής (6 ώρες) αντί της Χημείας (6 ώρες)
 • Εντός του πρωινού προγράμματος σε επίπεδο σχολικής μονάδας θα λειτουργήσουν  τμήματα ειδικών μαθημάτων (ελεύθερο-γραμμικό σχέδιο, ισπανικά, ιταλικά)

 

 

Ρύθμιση θεμάτων εισαγωγής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση

                                                   ΑΡΘΡΟ 53
                 
 •  Οι εξετάσεις θα διεξάγονται μετά την απόλυση του μαθητή από το λύκειο Πανελλάδικά  με θέματα:
 • Κατά 50% με κλήρωση από τράπεζα θεμάτων
 • Κατά 50% από κεντρική επιτροπή εξετάσεων
 • Οι μαθητές θα επιβεβαιώνουν την ομάδα προσανατολισμού εως τις 20 Σεπτεμβρίου στην Γ΄τάξη Λυκείου την οποία θα έχουν υποβάλει στο σχολείο τους πριν τη λήξη του  προηγούμενου διδακτικού έτους
 • Θα επιλέγουν υποχρεωτικά 1(μία) ομάδα προσανατολισμού και Επιστημονικό πεδίο εξιδειδίκευσης . Όσοι επιλέγουν θετικές- τεχνολογικές επιστήμες θα δηλώνουν είτε Χημεία είτε Πληροφορική ανάλογα με τις σχολές και τα τμήματα που επιθυμούν.
 •  
 • Οι συντελεστές βαρύτητας κάθε μαθήματος ανά σχολή, τμήμα ή κατεύθυνση θα καθορίζονται από τον Υπουργό έως τις 31 Μαρτίου κάθε έτους για τις πανελλαδικές του επόμενου έτους.

         Ειδικότερα, ο συντελεστής βαρύτητας σε 1 (ένα) μάθημα ανά σχολή, τμήμα ή κατεύθυνση

         θα καθορίζεται από την ΑΔΙΠ. ( Αρχή Διασφάλισης και πιστοποίησης της ποιότητας στην  ανώτατη εκπαίδευση)

 
                Τα επιστημονικά πεδία εξειδίκευσης μένουν ως έχουν:

 1.  Ανθρωπιστικές
 2.  Θετικές-Τεχνολογικές
 3. Επιστήμες Υγειας
 4. Επιστήμες Οικονομίας – κοινωνικές – Πολιτικές επιστήμες
 5. Παιδαγωγικές Επιστήμες
 • Για τον υπολογισμό του Βαθμού Πρόσβασης στις σχολές θα προσμετρείται ο βαθμός Προαγωγής και Απόλυσης ( Β.Π.Α.)
 • Το 2015-2016 δίνεται κατ’ εξαίρεση το δικαίωμα συμμετοχής στο 10% των θέσεων σε όσους έχουν συμμετοχή στις πανελλαδικές του 2013 κατά 40% και στους υποψηφίους του 2014 κατά 60%.
 • Εως την 1η Μαρτίου του κάθε έτους θα δημοσιεύονται οι αντιστοιχίες των σχολείων, των τμημάτων, τα ειδικά μαθήματα για τις πανελλαδικές του επόμενου έτους.
 • Ο αριθμός των εισακτέων θα δημοσιεύεται εως τις 15 Μαρτίου του κάθε έτους.
 • Το 2016 θα διενεργηθούν εξετάσεις με το καινούριο σύστημα αλλά ταυτόχρονα και με το καταργούμενο σύστημα εισαγωγής για τον απόφοιτο του 2014-2015 και προηγούμενων ετών.
 • Το μάθημα της πληροφορικής θα είναι απαιτούμενο για τα τμήματα Πληροφορικής καθώς και όσα τμήματα ορίζονται με απόφαση της ΑΔΙΠ η οποία θα εκδίδεται εως την 15η Φεβρουαρίου κάθε έτους.