Skip to main content

Ποιοί είμαστε

Το νόημα της.. Εκπαίδευσης...

για εμάς, τους τρεις καθηγητές-ιδρυτές (Ν.Γεωργίου-Μ.Σαββίδης-Β.Φέγγος) του φροντιστηρίου ΝΟΗΜΑ, που αγαπάμε τα παιδιά και επιθυμούμε να αφιερωθούμε στην εκπαίδευσή τους, δεν περιορίζεται στα στενά πλαίσια της απλής ανάγνωσης και της συστηματικής αποστήθισης. Αντίθετα, επεκτείνεται πέρα και πάνω από τα μέχρι σήμερα εφαρμοζόμενα εκπαιδευτικά πρότυπα… Επεκτείνεται στον ίδιο το χαρακτήρα και στις ιδιαίτερες ικανότητες κάθε μαθητή, που μπορεί πλέον να μεταβληθεί από απλός ακροατής, σε ενεργό μελετητή και συμμέτοχο στην απόκτηση της γνώσης.

Το νόημα της.. Γνώσης...

Βρίσκεται στην πολύπλευρη και πλήρη κατάρτιση του μαθητή στο γνωστικό αντικείμενο που φιλοδοξεί να κατακτήσει, σε συνδυασμό με υψηλο ηθικό και ψυχολογία νικητή. Με συστηματική προσπάθεια και ισορροπημένη ανθρώπινη προσέγγιση, κάθε μαθητής μπορεί να αποδώσει τα μέγιστα των δυνατοτήτων του και ταυτόχρονα να αισθάνεται ικανοποιημένος, πλήρης και να διαθέτει άριστη ψυχολογική κατάσταση.

το νόημα... της Οργάνωσης...

Περιλαμβάνει τρεις κρίσιμες εκπαιδευτικές επιλογές :

Τη δημιουργία των τμημάτων

Στο ΝΟΗΜΑ δημιουργούμε 5-7μελή τμήματα που απαρτίζονται από μαθητές ίδιας δυναμικότητας. Αυτό επιτυγχάνεται με τη διενέργεια διαγνωστικών tests και από την προσωπική επικοινωνία με τους ίδιους τους μαθητές.

Την επιλογή του κατάλληλου εκπαιδευτικού προσωπικού

Η επιλογή του εκπαιδευτικού δυναμικού του φροντιστηρίου μας γίνεται με επιστημονικά κριτήρια που ανταποκρίνονται στις πιο αυστηρές εκπαιδευτικές προδιαγραφές. Ταυτόχρονα, φροντίζουμε ώστε οι επιλεγόμενοι καθηγητές να διαθέτουν όλη εκείνη τη φιλοσοφία που θα εξασφαλίσει στο μαθητή παράλληλα με την άριστη εκπαίδευση, τη βέλτιστη κοινωνική συμπεριφορά.

Τον προγραμματισμό της διδακτέας ύλης

Ο προγραμματισμός της διδακτέας ύλης γίνεται από την αρχή ακόμη της χρονιάς με συνεχή συνεννόηση της διεύθυνσης με τους καθηγητές. Ταυτόχρονα, οργανώνονται πάντα με συνεννόηση της Διεύθυνσης με τον επιβλέποντα καθηγητή, τακτικά διαγωνίσματα που διατηρούν την ετοιμότητα και το ρυθμό μελέτης των μαθητών.

το νόημα... της Ομάδας…

Καλλιεργείται καθημερινά και με ιδιαίτερη επιμέλεια από τους καθηγητές του φροντιστηρίου ΝΟΗΜΑ. Στα σημερινά δεδομένα του άκρατου εγωϊσμού και ανταγωνισμού, το ανθρώπινο δυναμικό μας αντιπαραθέτει το πνεύμα της ομαδικότητας και της συλλογικής προσπάθειας. Στα πλαίσια αυτής της φιλοσοφίας, η συνεργασία καθηγητή-γονέα-μαθητή εξελίσσεται σε αποτελεσματικό εργαλείο στήριξης του μαθητή και ουσιαστικό «κλειδί» για την επίλυση προβλημάτων που ανακύπτουν κατά τη διάρκεια της εκπαιδευτικής διαδικασίας.

το νόημα... του Επαγγελματικού προσανατολισμού...

Παρά τη μεγάλη σημασία για το μέλλον των παιδιών, είναι τις περισσότερες φορές παραμελημένο και ίσως παρεξηγημένο από γονείς και μαθητές. Εμείς, στοχεύουμε αυτή η κρίσιμη επιλογή να γίνεται αφού τα παιδιά διεισδύσουν στα επιμέρους γνωστικά αντικείμενα των επιστημών και αναλύσουν τις πτυχές εκείνες που δείχνουν το πραγματικό βάθος αλλά και τη σχέση τους με τη ζωή. Τότε, πιστεύουμε ότι θα ανακαλύψουν την κλίση τους προς ορισμένη επιστήμη και σε συνδυασμό με την πλήρη ενημέρωση σχετικά με τις σύγχρονες εξελίξεις σε επίπεδο σπουδών και επαγγελμάτων, θα χαράξουν μαζί με τους γονείς την πορεία που τους ταιριάζει.