Οι μαθητές μας συμπληρώνουν το μηχανογραφικό τους μαζί  με την διεύθυνση  του φροντιστηρίου, δωρεάν,  σε ατομικές συναντήσεις μετά το πέρας των εξετάσεων, αποφεύγοντας τυχόν λάθος επιλογές στο μηχανογραφικό είτε λόγω έλλειψης ενημέρωσης για τις σχολές – τμήματα, είτε λόγω λανθασμένους σειράς προτίμησης.

Για αυτό τον λόγο χρησιμοποιούμε εξειδικευμένο πρόγραμμα το οποίο ενημερώνεται κάθε χρόνο για τις καινούργιες σχολές,  τις συγχωνεύσεις τμημάτων, τις βάσεις καθώς και με πλήθος άλλων στατιστικών στοιχείων δίνοντας τη δυνατότητα στον κάθε μαθητή να φτιάξει την σειρά προτίμησης του πολύ πριν την έναρξη των μηχανογραφικών χρησιμοποιώντας ακόμα και επιλογές σεναρίων ανόδου ή πτώσεως των βάσεων .

Ταυτόχρονα έχουμε διαθέσιμες  όλες τις πληροφορίες για οποιαδήποτε σχολή – τμήμα ενδιαφέρεται ο μαθητής κερδίζοντας έτσι σε χρόνο  και επενδύοντας στην  σωστή συμπλήρωση του μηχανογραφικού, το οποίο θεωρούμε οτι είναι το επιστέγασμα όλων των προσπαθειών του  καθώς και η αρχή της μελλοντικής ζωής του μέσα απο μια  επιτυχημένη επιλογή καριέρας.

 

Μάθετε περισσότερα