Μαθητές μέτρησαν την Περιφέρεια της Γης!

By 5 Οκτωβρίου 2015 Τα νέα μας

Την Τετάρτη 23 Σεπτεμβρίου 2015, ημέρα της Φθινοπωρινής Ισημερίας, ακριβώς την ώρα που μεσουρανούσε ο Ήλιος,  μαθητές Γυμνασίων και Λυκείων του νομού μας, επανέλαβαν το πείραμα που επινόησε ο Ερατοσθένης, το 240 π.Χ.(!)

Στερέωσαν κατακόρυφα μία ράβδο, μέτρησαν το ύψος της και το ύψος της σκιάς της και, ακολουθώντας τις οδηγίες που τους δόθηκαν, με απλούς μαθηματικούς υπολογισμούς αλλά και με τη βοήθεια κατάλληλων εφαρμογών των Νέων Τεχνολογιών (Google Earth, Stellarium κ.ά.), υπολόγισαν την περιφέρεια και την ακτίνα της Γης.

Εκτελώντας το ιστορικό αυτό πείραμα, τα παιδιά είχαν τη δυνατότητα να γνωρίσουν το μεγαλείο της εξέχουσας προσωπικότητάς του Ερατοσθένη και ιστορικά στοιχεία της εποχής του, να παρατηρήσουν την κίνηση των ουράνιων σωμάτων, να πάρουν πειραματικές μετρήσεις, να εκτελέσουν υπολογισμούς και να χρησιμοποιήσουν τις Νέες Τεχνολογίες εποικοδομητικά, αποκομίζοντας έτσι πολύπλευρο όφελος.

Tην σωστή απάντηση για την μέτρηση της Γης την έδωσεο Ερατοσθένης χρησιμοποιώντας ως μόνα εργαλεία ράβδους, μάτια, πόδια, μυαλό με απλότητα σκέψης και επινοητικότητα. Το λάθος στον υπολογισμό ήταν μόνο 2%, ένα πραγματικά αξιοσημείωτο επίτευγμα για περίπου πριν από 2,5 χιλιετίες! Άρα, ο Ερατοσθένης ήταν ο πρώτος άνθρωπος που μέτρησε τις διαστάσεις του πλανήτη Γη, γι’ αυτό και θεωρείται δημιουργός της μαθηματικής γεωγραφίας.