Το «νόημα» του επαγγελματικού προσανατολισμού

By 20 Ιανουαρίου 2015 Τα νέα μας
Στα πλαίσια της συνεργασίας μας με την εταιρεία ORIENTUM , εξειδικευμένη σε θέματα επαγγελματικού προσανατολισμού,
δώσαμε την ευκαιρία στους μαθητές του φροντιστηρίου μας να πραγματοποιήσουν το  τεστ επαγγελματικού προσανατολισμού Horizon.Στη συνέχεια καθένας χωριστά από τους μαθητές μας είχε την ευκαιρία μαζί με τον συνεργάτη της εταιρείας Orientum να αναλύσει τα αποτελέσματα του τεστ ,
ώστε να κατανοήσει καλύτερα τις δεξιότητες και  τις κλίσεις του,
σε συνδυασμό με τα ενδιαφέροντά του και τις υπάρχουσες επαγγελματικές προοπτικές, για  να κατευθύνει κατάλληλα τους στόχους του.
 14
13         12         11

10         9         8

2         3         7         5         4         61