Μεγάλες αλλαγές περιμένουν τους μαθητές στην διδακτέα ύλη ειδικά στην Γ΄ Λυκείου

By 28 Ιανουαρίου 2015 Τα νέα μας

Ανακοινώθηκε το πρόγραμμα σπουδών για τα Μαθηματικά των Α΄,Β΄, Γ΄ Τάξεων του Λυκείου. Επιγραμματικά έχουμε τις εξής τροποποιήσεις:

Α΄ΛΥΚΕΙΟΥ
Δεν υπάρχουν κάποιες αλλαγές σε σχέση με το τωρινό πρόγραμμα σπουδών
Β΄ ΛΥΚΕΙΟΥ

ΑΛΓΕΒΡΑ : Δίνονται 20 ώρες ( από σύνολο 75 Διδακτικών ωρών ) για μελέτη ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ

Συγκεκριμένα θα διδαχθούν , Πίνακες συχνοτήτων , Ομαδοποίηση, Γραφικές μέθοδοι παρουσίασης, Μέτρα θέσης και μεταβλητότητας, Θηκόγραμμα.

Οι υπόλοιπες ώρες θα αναλωθούν στην ήδη υπάρχουσα ύλη, η οποία παραμένει ίδια.

ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ : Εισάγεται το 7ο Κεφάλαιο , ΣΤΕΡΕΑ ΣΧΗΜΑΤΑ – ΜΕΤΡΗΣΗ ΣΤΕΡΕΩΝ (9 ώρες )

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ :Βγαίνουν οι Κωνικές Τομές και μπαίνουν στην ύλη ΑΚΟΛΟΥΘΙΕΣ – ΟΡΙΑ ΑΚΟΛΟΥΘΙΩΝ

Συγκεκριμένα το κεφάλαιο αυτό θα αποτελείται από τις εξής ενότητες :

Μαθηματική Επαγωγή, έννοια ακολουθίας, Όριο ακολουθίας, Βασικές Ιδιότητες Ορίων, Υπολογισμός ορίων βασικών Ακολουθιών ( Πολυωνυμικών – ρητών και με απλά ριζικά), το όριο της αν με α > – 1 με εφαρμογές του.

 

Γ΄ ΛΥΚΕΙΟΥ

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ –
ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ – ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ – ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

Α΄ΜΕΡΟΣ ΑΝΑΛΥΣΗ

ΌΡΙΟ ΚΑΙ ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗΣ (πεπερασμένο όριο συνάρτησης στο XO , ιδιότητες ορίων, μή πεπερασμένο όριο στο XO , όριο συνάρτησης στο άπειρο, συνέχεια συνάρτησης)

ΠΑΡΑΓΩΓΟΣ ( έννοια παραγώγου, κανόνες παραγώγισης , ρυθμός μεταβολής)

ΜΕΛΕΤΗ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗΣ ( BOLZANO – Θ.Ε.Τ ,πρόσημο συνεχούς συνάρτησης, σύνολο τιμών συνεχούς συνάρτησης γνησίως μονότονης σε διάστημα, μονοτονία , ακρότατα κριτήριο 1ης παραγώγου)

ΟΛΟΚΛΗΡΩΤΙΚΟΣ ΛΟΓΙΣΜΟΣ (Παράγουσα, ορισμένο ολοκλήρωμα, θεμελιώδες θεώρημα Ολοκληρωτικού Λογισμού, εμβαδά επίπεδων χωρίων)

Β΄ ΜΕΡΟΣ ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΕΣ – ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ

ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΗ (Αρχή απαρίθμησης, Μεταθέσεις Διατάξεις , Συνδυασμοί, )

ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΕΣ ( Ορισμός Πιθανότητας κλασικός -αξιωματικός ,Λογισμός Πιθανοτήτων , Δεσμευμένη Πιθανότητα ,Πολλαπλασιαστικός κανόνας, Ολική Πιθανότητα, Θεώρημα Bayes.)

KΑΤΑΝΟΜΕΣ (Διακριτές Κατανομές, Bernoulli, Διωνυμική, Συνεχείς Κατανομές , έννοια συνάρτησης πυκνότητας πιθανότητας, αθροιστική συνάρτηση κατανομής, υπολογισμός συνάρτησης κατανομής από συνάρτηση πυκνότητας πιθανότητας, κανονική κατανομή, τυποποιημένη κανονική κατανομή)

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ (μέτρα θέσης – διασποράς , τυχαία δειγματοληψία, γραμμική συσχέτιση , συντελεστής Pearson, ευθεία Παλινδρόμησης)

 

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΓΙΑ ΘΕΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ

Α΄ΜΕΡΟΣ ΑΝΑΛΥΣΗ

ΟΡΙΑ ΚΑΙ ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗΣ ( πραξεις με συναρτήσεις, σύνθεση συναρτήσεων ΕΚΤΟΣ ΥΛΗΣ η εύρεση της αντίστροφης συνάρτησης και η 1- 1 συνάρτηση, όρια συναρτήσεων όπως έχουν αλλά στο όριο στο άπειρο θα υπολογίζουν και πλάγιες – οριζόντιες ασύμπτωτες, συνέχεια συνάρτησης,

ΠΑΡΑΓΩΓΟΣ (όπως έχουν οι 4 πρώτες παράγραφοι του τωρινού βιβλίου δηλαδή βασικές έννοιες και κανόνες παραγώγισης με ρυθμό μεταβολής)

ΜΕΛΕΤΗ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗΣ ( BOLZANO , Θ.Ε.Τ , πρόσημο συνεχούς συνάρτησης, σύνολο τιμών συνεχούς συνάρτησης γνησίως μονότονης σε διάστημα, μονοτονία , ακρότατα , FERMAT , κριτήριο 1ης παραγώγου, κυρτότητα, μελέτη και χάραξη γραφικής παράστασης συνάρτησης, ΕΚΤΟΣ ΥΛΗΣ ΤΑ ROLLE ΚΑΙ Θ.Μ.Τ)

ΤΡΙΓΩΝΟΜΕΤΡΙΚΕΣ – ΕΚΘΕΤΙΚΕΣ – ΛΟΓΑΡΙΘΜΙΚΕΣ ΣΥΝΑΡΤΗΣΕΙΣ

( κριτήρια σύγκρισης για τα όρια , κριτήριο παρεμβολής κλπ, συνέχεια τριγωνομετρικών ,παράγωγος τριγωνομετρικών, μελέτη -χάραξη τριγωνομετρικών συναρτήσεων, η συνάρτηση F(t) = α ημ(ωt + φ) + β , παράγωγος εκθετικής, μελέτη και χάραξη εκθετικής, παράγωγος λογαριθμικής , μελέτη και χάραξη λογαριθμικής, κανόνας του De L ‘ Hospital)

ΟΛΟΚΛΗΡΩΤΙΚΟΣ ΛΟΓΙΣΜΟΣ ( Παράγουσα, ορισμένο ολοκλήρωμα, θεμελιώδες θεώρημα Ανάλυσης ΣΥΝΑΡΤΗΣΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΑ η οποία όμως θα διδαχθεί μόνο για ένα σκοπό δηλαδή για να αποδειχθεί το θεμελιώδες θεώρημα της Ανάλυσης και για αυτό δεν θα γίνουν ασκήσεις με παραγώγιση της συνάρτησης ολοκλήρωμα, εμβαδά επίπεδων χωρίων , ΟΓΚΟΙ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΗ.)

Β΄ΜΕΡΟΣ ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΕΣ – ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ

ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΗ (Αρχή απαρίθμησης, Μεταθέσεις Διατάξεις , Συνδυασμοί, )
ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΕΣ ( Ορισμός Πιθανότητας κλασικός -αξιωματικός ,Λογισμός Πιθανοτήτων , Δεσμευμένη Πιθανότητα ,Πολλαπλασιαστικός κανόνας, Ολική Πιθανότητα, Θεώρημα Bayes.)
KΑΤΑΝΟΜΕΣ (Διακριτές Κατανομές, Bernoulli, Διωνυμική, Συνεχείς Κατανομές , έννοια συνάρτησης πυκνότητας πιθανότητας, αθροιστική συνάρτηση κατανομής, υπολογισμός συνάρτησης κατανομής από συνάρτηση πυκνότητας πιθανότητας, κανονική κατανομή, τυποποιημένη κανονική κατανομή προσέγγιση της Διωνυμικής από την κανονική κατανομή)

ΚΩΝΙΚΕΣ ΤΟΜΕΣ ( όπως έχουν στην τωρινή Β΄ Λυκείου)

 

Δείτε το σχετικό PDF