Τα διαγωνίσματα αποτελούν συγκριτικό πλεονέκτημα του φροντιστηρίου μας.

Σκοπός των διαγωνισμάτων είναι η κατανόηση της διαδικασίας των πανελλαδικών εξετάσεων και η αναμέτρηση των μαθητών με θέματα, τα οποία τόσο σε βαθμό δυσκολίας, όσο και σε χρονική διάρκεια διεκπεραίωσης, προσομοιάζουν τις συνθήκες των πανελλαδικών.
Διεξάγονται 3ωρα διαγωνίσματα, εκτός ωραρίου διδασκαλίας και σε συνθήκες πανελλαδικών εξετάσεων, με:
• αυστηρή επιτήρηση
• διόρθωση και βαθμολόγηση με κριτήρια πανελλαδικών εξετάσεων από τους ίδιους τους διδάσκοντες του φροντιστηρίου.

Συμμετέχουμε στη διαδικασία των προσομοιωτικών διαγωνισμάτων της ΟΕΦΕ, που πραγματοποιείται με κοινά θέματα για όλα τα φροντιστήρια σε πανελλήνιο επίπεδο.
Είναι σημαντικό να γνωρίζει ο μαθητής πού βαδίζει.

Τα διαγωνίσματα είναι η καλύτερη ευκαιρία για:
• την οργάνωση των επαναλήψεων σε κάθε ενότητα και εν συνεχεία σε όλη την ύλη
• την αποτύπωση της προόδου του μαθητή

Η καταγραφή και σύγκριση των επιδόσεων των μαθητών μας αποτελεί ένα εξαιρετικό εργαλείο για όλους μας. Χάρη στις διαγνωστικές αξιολογήσεις οι μαθητές μας οδηγούνται στις εξετάσεις ψυχολογικά και γνωστικά έτοιμοι.