Ανθρωπιστικών σπουδών

Πανελλαδικώς εξεταζόμενα

 • Ν. Γλώσσα
 • Αρχαία ΟΠ
 • Ιστορία ΟΠ

Λατινικά ΟΠ

Βιολογία ΓΠ

Μαθηματικά ΓΠ

Ανθρωπιστικές Επίσ.
Επιστ. Υγείας 

Απώλεια μορίων

Επιστ. Εκπαίδευσης 

Το πρόγραμμα  σπουδών διαμορφώνεται από τις εξής τρεις (3) ομάδες προσανατολισμού:

 1. Ανθρωπιστικών Σπουδών
 2. Θετικών Σπουδών και
 3. Σπουδών Οικονομίας και Πληροφορικής

και από τα εξής πέντε (5) επιστημονικά πεδία

1ο Επιστημονικό πεδίο (Ανθρωπιστικές, Νομικές και Κοινωνικές Σπουδές)
2ο Επιστημονικό πεδίο (Τεχνολογικές και Θετικές Σπουδές)
3ο Επιστημονικό πεδίο (Σπουδές Υγείας και Ζωής)
4ο Επιστημονικό πεδίο (Παιδαγωγικές Σπουδές
5ο Επιστημονικό πεδίο (Σπουδές Οικονομίας και Πληροφορικής)

Θετικών σπουδών

Πανελλαδικώς εξεταζόμενα

 • Ν. Γλώσσα
 • Φυσική ΟΠ
 • Χημεία ΟΠ

Μαθηματικά ΟΠ

Βιολογία ΟΠ

Ιστορία ΓΠ

Θετικές Επιστ.
Επιστ. Υγείας 
Επιστ. Εκπαίδευσης 

Στις Εξετάσεις Εισαγωγής του σχολικού έτους δίνονται στους μαθητές και στις μαθήτριες οι εξής δυνατότητες:

 • Κάθε υποψήφιος να  επιλέξει  μια  (1) ομάδα προσανατολισμού.
 • Κάθε ομάδα Προσανατολισμού έχει τρία (3) κοινά μαθήματα εξεταζόμενα Πανελλαδικώς  που απαιτούνται σε όλα τα επιστημονικά πεδία όπου έχει πρόσβαση η Ομάδα Προσανατολισμού. (Σημειώνουμε ότι κάθε Ομάδα Προσανατολισμού παρέχει τρεις επιλογές  επιστημονικών πεδίων ).
 • Το τέταρτο (4) μάθημα επιλογής  δίνει την δυνατότητα επιλογής  συγκεκριμένου επιστημονικού  πεδίου.
 • Επιλέγοντας να εξεταστούν και σε 5ο μάθημα (Γενικής Παιδείας ή Προσανατολισμού) ανοίγεται η δυνατότητα πρόσβασης  και σε δεύτερο επιστημονικό πεδίο.

Άρα οι υποψήφιοι έχουν την δυνατότητα

Να δώσουν εξετάσεις σε τέσσερα (4) μαθήματα και να είναι υποψήφιοι/ες σε ένα μόνο Επιστημονικό Πεδίο,

ή

Να δώσουν εξετάσεις σε πέντε (5) μαθήματα και  να έχουν τη δυνατότητα πρόσβασης σε ένα δεύτερο Επιστημονικό Πεδίο

Σπουδών Οικονομ. & Πληροφορικής

Πανελλαδικώς εξεταζόμενα

 • Ν. Γλώσσα
 • Μαθηματικά ΟΠ
 • ΑΕΠΠ ΟΠ

ΑΟΘ

Βιολογία ΓΠ

Ιστορία ΓΠ

Οικονομ. & Πληροφ.
Επιστ. Υγείας 

Απώλεια μορίων

Επιστ. Εκπαίδευσης 

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

 1. Στον υπολογισμό των μορίων, δύο από τα τέσσερα μαθήματα που θα αντιστοιχούν σε ένα Επιστημονικό Πεδίο θα έχουν αυξημένο συντελεστή βαρύτητας.
 2. Στο 4ο επιστημονικό πεδίο η πρόσβαση είναι εφικτή από όλες τις ομάδες προσανατολισμού. (Δίχως απώλεια μορίων)
 3. Στο 3ο επιστημονικό πεδίο η πρόσβαση  είναι  εφικτή από όλες τις ομάδες προσανατολισμού αλλά  με απώλεια μορίων από τις ομάδες  προσανατολισμού ανθρωπιστικών σπουδών και σπουδών οικονομίας και πληροφορικής.