Η διεύθυνση

Το νόημα … της  εκπαίδευσης,

για εμάς, τους τρεις καθηγητές-ιδρυτές (Ν.Γεωργίου-Μ.Σαββίδης-Β.Φέγγος) του φροντιστηρίου ΝΟΗΜΑ, που αγαπάμε τα παιδιά και επιθυμούμε να αφιερωθούμε στην εκπαίδευσή τους, δεν περιορίζεται στα στενά πλαίσια της απλής ανάγνωσης και της συστηματικής αποστήθισης. Αντίθετα, επεκτείνεται πέρα και πάνω από τα μέχρι σήμερα εφαρμοζόμενα εκπαιδευτικά πρότυπα… Επεκτείνεται στον ίδιο το χαρακτήρα και στις ιδιαίτερες ικανότητες κάθε μαθητή, που μπορεί πλέον να μεταβληθεί από απλός ακροατής, σε ενεργό μελετητή και συμμέτοχο στην απόκτηση της γνώσης.